Hawarden Flintshire

Our Welsh office is based in Hawarden, Flintshire. The office ideally placed for Chester, The Wirral, Wrexham and the North Wales Coast.
Our surveyors are widely experienced having worked on projects for The Church in Wales, The Welsh Government ,and  Arbed am Byth among others. Other projects include  carrying out surveys on part exchange properties for National house builders.  Insulation Retrofit projects and a new Energy Advice scheme involving several major banks.

Lleolir ein swyddfa Gymraeg ym Mhenarlâg Sir y Fflint, mewn lleoliad delfrydol ar gyfer Caer, Cilgwri, Wrecsam ac Arfordir Gogledd Cymru.
Mae ein syrfewyr yn brofiadol iawn ar ôl gweithio ar brosiectau i’r Eglwys yng Nghymru, Llywodraeth Cymru, ac Arbed am Byth ymhlith eraill. Mae prosiectau eraill yn cynnwys cynnal arolygon ar eiddo cyfnewid rhannol ar gyfer adeiladwyr tai Cenedlaethol. Prosiectau Ôl-ffitio Inswleiddio a chynllun Cyngor Ynni newydd sy’n cynnwys nifer o fanciau mawr.

Call – 01244 728178 for more information

Our Services – Ein Gwasanaethau

Trafford Surveyors offer a core set of services comprising homebuying reports, structural surveys and valuations,
energy performance certificates and
a full range of commercial and
surveying options.
In addition, they provide the following:
• Open market valuations
• Building replacement insurance valuations • Snagging reports for new property owners • Asbestos surveys
• Cavity wall surveys
• Drone surveys
• SIPP valuations
• Pension valuations
• Matrimonial valuations
• Probate valuations
• Inheritance tax valuations

Mae Syrfewyr Trafford yn cynnig set graidd o wasanaethau sy’n cynnwys adroddiadau prynu cartref, arolygon strwythurol a phrisiadau, tystysgrifau perfformiad ynni aystod lawn o fasnachol aopsiynau arolygu.Yn ogystal, maent yn darparu’r canlynol:

 • Prisiadau marchnad agored
 • Prisiadau yswiriant amnewid adeiladau
 • Adroddiadau snagio ar gyfer perchnogion eiddo newydd
 • Arolygon asbestos
 • Arolygon waliau ceudod
 • Arolygon dronau
 • prisiadau SIPP
 • Prisiadau pensiwn
 • Prisiadau priodasol
 • Prisiadau profiant
 • Prisiadau treth etifeddiant

Call – 01244 728178 for more information

Our professional and friendly team is committed to providing an excellent and diverse service. Please get in touch if you require specialist advice regarding which service is most appropriate to your needs.

Social

© 2019 Trafford Surveyors Limited  | Hale, Cheshire - UK